Utstilling av Lyman Whitaker´s vindskulpturer

FREDAG 1. JUNI - SØNDAG 3. JUNI
KL. 12 - 18

ST. HALVARDSVEI 2 A, 1358 JAR
tlf 47019453Se også kunstnerens Lyman Whitakers hjemmeside: www.whitakerstudio.com

Romme og Nielsen, St. Halvardsvei 2A, 1348 Jar, Oslo

Tlf: 47 01 94 53/90 73 50 78; mail svendon@online.no

Facebook Oslo